Tagged: Valens Semiconductor

Valens logo

חברת ולנס, המפתחת שבבים בעיקר לתעשיות הרכב והאודיו-וידאו עומדת לפטר כ- 15% ממצבת עובדיה, בצעד שיביא לחסכון שנתי משמעותי של…

Valens logo

חברת Valens פותחת מרכז פיתוח חדש סמוך לכנרת. הוא יפעל במקביל למרכז הפיתוח בהוד השרון בו מועסקים מרבית עובדי החברה….

GOLD PARTNERS