חדשות סמיקונדקטורס

ישראל צריכה “חוק שבבים” כדי להתמודד עם התחרות הגוברת

המתיחות מול סין תמרצה את מדינות המערב להשקיע בתעשיות השבבים שלהן, וחייבה את ישראל לפעול בהקדם

chipsnmedia banner
MORE >
synopsys blog multi die 3d chip
Altair HPC_Customer Story_EscortsKubota
Altair Simulating Supernovas in 3D
Truechip banner

GOLD PARTNERS