חדשות סמיקונדקטורס

הנהלת אינטל ישראל משנה את פניה: המנכ”ל יניב גרטי פורש אחרי 6 שנים

גרטי יוחלף בידי שניים שיכהנו זה לצד זו כמנכ”לים משותפים: קרין אייבשיץ-סגל, המנהלת העולמית של תחום בדיקות השבבים בחברה, ודניאל בן עטר, שמשמש כאחד ממובילי תחום הייצור באינטל כמנכ”ל משותף של מפעלי החברה בעולם.

chipsnmedia banner
MORE >
synopsys blog multi die 3d chip
Altair HPC_Customer Story_EscortsKubota
Altair Simulating Supernovas in 3D
Cadence Banner

GOLD PARTNERS