טאואר סמיקונדקטור מדווחת על מכירות שיא ברבעון השלישי של שנת 2022 בסך 427 מיליון דולר

טאואר סמיקונדקטור, (הנסחרת תחת הticker TSEM ב-נסד”ק ובבורסת ת”א) דיווחה היום (יום שני, 14 בנובמבר, 2022) על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2022 שהסתיים ביום 30 בספטמבר, 2022.

דגשים עיקריים לרבעון השלישי של 2022:

המכירות ברבעון השלישי של 2022 עלו לסך של 427 מיליון דולר בהשוואה למכירות בסך 387 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, עליה כוללת של 10% הכוללת עליה במכירות האורגניות של 22%. המכירות האורגניות מוגדרות כמכירות לכל לקוחות החברה בנטרול מכירות לנובוטון מהמפעלים ביפן ובנטרול מכירות למקסים מהמפעל שבסן אנטוניו . המכירות ברבעון השני של 2022 הסתכמו ב 426 מיליון דולר.

עלייה רציפה ברווחיות החברה הניבה שיעור רווח נקי של 16.2% מהמכירות; בכך השיגה החברה שיעור רווחיות גבוה יותר מהיעד שהוצב עבור המחצית השנייה של 2022

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם ב- 125 מיליון דולר, עלייה של 46% לעומת רווח גולמי בסך 85 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021. הרווח הגולמי ברבעון השני של 2022 היה 112 מיליון דולר. הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם ב-79 מיליון דולר, עלייה של 79% לעומת רווח תפעולי בסך 44 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021. הרווח התפעולי ברבעון השני של 2022 היה 71 מיליון דולר.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם ב-69 מיליון דולר ומייצג שיעור של 16.2% מהמכירות. שיעור רווח נקי זה הינו גבוה יותר מהיעד של 15% רווח נקי ממכירות שאותו הציבה החברה בנובמבר 2021 לגבי רווחיותה בשנת 2022.  הרווח הנקי האמור בסך 69 מיליון דולר מייצג $0.63 רווח בסיסי למניה ו- $0.62 רווח מדולל למניה, רווח נקי הגבוה ב 77% מהרווח הנקי בסך 39 מיליון דולר שנרשם ברבעון השלישי של 2021, שייצג $0.36 רווח בסיסי ומדולל למניה. הרווח הנקי ברבעון השני של 2022 היה 58 מיליון דולר, אשר ייצג $0.53 רווח בסיסי ומדולל למניה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2022 הסתכם ב- 122 מיליון דולר והשקעות ברכוש קבוע ב-45 מיליון דולר, נטו. במהלך הרבעון השלישי של 2022 פרעה החברה חובות בסך 28 מיליון דולר.

תחזית מכירות ושיחת משקיעים

בעקבות ההסכם שנחתם עם חברת אינטל, כפי שדווח ב-15 בפברואר, 2022, החברה איננה מספקת תחזית מכירות לרבעון הרביעי של 2022 ולא תקיים שיחת ועידה בהקשר לתוצאות הפיננסיות.

Silicon Creations banner
עוד >
Mixel Banner

GOLD PARTNERS