טאואר סמיקונדקטור מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2023

טאואר סמיקונדקטור (הנסחרת תחת הticker TSEM ב-נסד”ק ובבורסת ת”א) דיווחה היום (יום שני, 13 בנובמבר, 2023) על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2023 שהסתיים ביום 30 בספטמבר, 2023.

עיקרי תוצאות הרבעון השלישי של 2023

המכירות ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו ב- 358 מיליון דולר, בהשוואה ל-357 מיליון דולר ברבעון השני של 2023. המכירות ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו ב- 427 מיליון דולר.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-87 מיליון דולר, בהשוואה ל-87 מיליון דולר ברבעון השני של 2023. הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב-125 מיליון דולר.
כפי שדווח באוגוסט 2023, טאואר ואינטל הודיעו על ביטול הסכם המיזוג בין החברות שנחתם בפברואר 2022. התקבול בגין ביטול המיזוג שולם לטאואר במהלך הרבעון השלישי של 2023 ומוצג, לאחר קיזוז עלויות הקשורות לעסקה זו, בשורה נפרדת בדוח רווח והפסד בסכום של 314 מיליון דולר. ההשפעה נטו של תקבול זה על הרווח הנקי, בניכוי מיסים, הינה 290 מיליון דולר.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-362 מיליון דולר וכלל 314 מיליון דולר, נטו לאחר ניכוי עלויות הקשורות לעסקה זו.  הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב-51 מיליון דולר.  הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם ב-79 מיליון דולר.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-342 מיליון דולר, המייצג $3.10 רווח בסיסי למניה ו- $3.07 רווח מדולל למניה, הכולל 290 מיליון דולר, נטו לאחר מיסים מהתקבול הנובע מביטול הסכם המיזוג.  הרווח הנקי ברבעון השני של 2023 הסתכם ב- 51 מיליון דולר שייצג $0.46 רווח בסיסי ומדולל למניה. הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2022 הסתכם ב- 69 מיליון דולר, שייצג $0.63 רווח בסיסי למניה ו- $0.62 רווח מדולל למניה.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2023 הסתכם ב-402 מיליון דולר הכולל את התקבול נטו בגין ביטול הסכם המיזוג, בהשוואה ל-75 מיליון דולר ברבעון השני של 2023. ההשקעות ברכוש קבוע ברבעון השלישי של 2023 הסתכמו ב-101 מיליון דולר, נטו, בהשוואה ל-89 מיליון דולר, ברבעון השני של 2023.

דברי המנכ”ל

ראסל אלוואנגר, מנכ”ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: “התקופה האחרונה הייתה משמעותית מאד עבורנו בהיבטים של (1) הרחבת כושר הייצור באופן שמאפשר לנו צמיחה חזקה במכירות והעלאת שעורי הרווחיות (2) השגת לקוחות קצה מובילים ולקוחות ישירים בשווקים בעלי צמיחה חזקה ו-(3) התקדמות בפיתוח טכנולוגיות בפלטפורמות קריטיות. אנו נמשיך להיות מחויבים ליצירת ערך לבעלי מניותינו, לקוחותינו והעובדים שלנו.

אלוואנגר הוסיף: “במהלך התקופה המאתגרת הזו בישראל, עמדנו בכל ההתחייבויות ללקוחותינו ופעלנו בדרכים רבות על מנת להמשיך לפעול באופן רציף גם בעתיד. אנו מודים על כך לכל העובדים שלנו בישראל ובעולם”.

בהתייחס למתקפת הטרור של ה-7 האוקטובר, מוסיף ראסל אלוונגר, מנכ”ל טאואר סמיקונדוקטור:

“ה-7 באוקטובר היה מעשה של רוע טהור.

תקיפה ישירה ומכוונת של חמאס על אזרחים תוך שימוש בכלי רצח, אונס והשחתה; אותם כלים ממש ששימשו את פוטין באוקראינה ושהופעלו על ידי עריצים מושחתים אחרים לאורך ההיסטוריה.

במקרה הנוכחי להנהגת חמאס, שחיה חיים של מיליונרים, מתגוררת ומוגנת בבטחה במדינות זרות, לא אכפת משום אלוהים ומשום ערכים אנושיים. להנהגה זו אין ערך לחיים בכלל, בוודאי לא לחיי ישראלים אבל גם לא לחיים של בני עמם, בהם הם משתמשים כמגנים אנושיים.

מאז אותו יום, אני נרגש ביותר מהמחשבות והתפילות החמות עבור טאואר ועובדינו בישראל שקיבלנו מלקוחות, בעלי מניות, ספקים ועובדים רבים באזורים גיאוגרפיים אחרים. תודה מיוחדת לאלה שליוו איחולים אלו בתרומה משמעותית למען טאואר ועובדיה. זו מצטרפת לתמיכה בעובדות ובעובדים שלנו או בבני/בנות זוגם המשרתים את ארצם כדי להגן על העקרונות בהם הם מאמינים, בדומה לתמיכה שהענקנו לעובדים שלנו באוקראינה.

תודתי מעומק הלב נתונה לעובדים שלנו ברחבי העולם, ובזמן הספציפי הזה לעובדים שלנו בישראל.  לאלה המקריבים נוחות, ואולי אף חיים, כדי לשרת את ארצם; ולאלה במפעלים: יהודים, מוסלמים, דרוזים ונוצרים שלוקחים על עצמם נטל נוסף, כך שלא נחמיץ שום התחייבות כלפי לקוחותינו, ושעושים כל שביכולתם כדי להבטיח שלא נפספס אף אחת מהן בעתיד.

יש לנו נהלי המשכיות עסקית איתנים בחברה, לרבות אתרים רבים הכשירים לביצוע תהליכים מרכזיים ואמצעי הגנת IT חזקים מאוד באמצעות מומחים חיצוניים, יועצים ומבקרים.

תמיד הוקרתי והערכתי את התרבות הארגונית של טאואר.

בזמנים כאלה, אחד היתרונות הבודדים הקיימים הוא היכולת לראות את המסירות הבלתי מעורערת של העובדים שלנו ואת התמיכה הנאמנה של הלקוחות, בעלי המניות והספקים שלנו. תודה!”

Mixel Banner
עוד >
CEVA rebrand
Nova Logo
Truechip

GOLD PARTNERS