טאואר סמיקונדקטור מדווחת על מכירות שיא ברבעון השני של שנת 2022 בסך 426 מיליון דולר

טאואר סמיקונדקטור, (הנסחרת תחת הticker TSEM ב-נסד”ק ובבורסת ת”א) דיווחה היום (יום שלישי, 2 באוגוסט, 2022) על תוצאות הרבעון השני של שנת 2022 שהסתיים ביום 30 ביוני, 2022.

דגשים עיקריים לרבעון השני של 2022:

  • מכירות בסך 426 מיליון דולר ברבעון השני של 2022, בהשוואה למכירות בסך 362 מיליון דולר ברבעון השני של 2021, המשקפות צמיחה כוללת של 18%. המכירות האורגניות לרבעון השני של 2022  צמחו ב-30% לעומת הרבעון המקביל אשתקד (מכירות אורגניות מוגדרות כמכירות לכל לקוחות החברה בנטרול מכירות לנובוטון מהמפעלים ביפן ובנטרול מכירות למקסים מהמפעל שבסן אנטוניו) . המכירות ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו ב 421 מיליון דולר.
  • רווח גולמי ברבעון השני של 2022 בסך 112 מיליון דולר, עלייה של 52% לעומת רווח גולמי בסך 74 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2022 היה 105 מיליון דולר.
  • רווח תפעולי ברבעון השני של 2022 בסך 71 מיליון דולר, עלייה של 108% לעומת רווח תפעולי בסך 34 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2022 היה 63 מיליון דולר.
  • רווח נקי ברבעון השני של 2022 בסך 58 מיליון דולר, או $0.53 רווח בסיסי ומדולל למניה, עלייה של 88% לעומת רווח נקי בסך 31 מיליון דולר, שייצג $0.29 רווח בסיסי ו $0.28 רווח מדולל למניה ברבעון השני של 2021. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2022 הסתכם ב-54 מיליון דולר, או $0.50 רווח בסיסי למניה ו-$0.49 רווח מדולל למניה.
  • תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2022 בסך 138 מיליון דולר והשקעות ברכוש קבוע בסך 49 מיליון דולר, נטו. במהלך הרבעון השני של 2022 פרעה החברה חובות בסך 8 מיליון דולר.

תחזית מכירות ושיחת משקיעים

בעקבות ההסכם שנחתם עם חברת אינטל, כפי שדווח ב-15 בפברואר, 2022, החברה איננה מספקת תחזית מכירות לרבעון השלישי של 2022 ולא תקיים שיחת ועידה בהקשר להודעה זו.

Cadence Banner
עוד >
Neureality founders - Updated. From left to right - VP VLSI Yossi Kasus, CEO Moshe Tanach, VP Operations Tzvika S
Cadence Banner

GOLD PARTNERS