נובה מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024

נובה דיווחה על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024 שהסתיים בתאריך ה- 31.03.2024.

עיקרי הדברים לרבעון הראשון של 2024

  • הכנסות רבעוניות של 141.8 מיליון דולר, עלייה של 6% בהשוואה לרבעון קודם, ומעל לטווח העליון של תחזית החברה שעמדה על 140 מיליון דולר.
  • רווח נקי על בסיס GAAP של 36.9 מיליון דולר, או 1.15 דולר למניה בדילול מלא, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון הקודם, אך מעל הטווח העליון של תחזית החברה שעמדה על 1.12 דולר למניה.
  • שיא ברווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 44.6 מיליון דולר, או 1.39 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 2% ביחס לרבעון הקודם, ומעל הטווח העליון של תחזית החברה שעמדה על 1.33 דולר למניה.
  • שיא בתזרים מזומנים תפעולי וחופשי.
  • המשך אימוץ סל המוצרים החדשניים של נובה על ידי לקוחות מובילים, ליישומים מתקדמים במעבדים, זכרונות ואריזות מתקדמות.
  • המשך התרחבות בתחום השירותים שצמחו ב-13% משנה לשנה, כתוצאה מעלייה בשיעורי ניצול המכונות והארכת תוחלת חיים של כלים קיימים.
  • עליה בנתח הכנסות המוצרים מזיכרונות ל-40%, כתוצאה מביקוש לשבבי-DRAM מתקדמים וזיכרונות רוחב פס גבוה (HBM).

הערות ההנהלה:

“התוצאות שלנו ברבעון הראשון של 2024 עברו את הרף העליון של התחזית שסיפקנו הן בהכנסות והן ברווח, הודות לביקוש הגובר לסל המוצרים המתקדמים שלנו, ובתמיכת המודל התפעולי החזק שלנו”, אמר גבי ויסמן, נשיא ומנכ”ל נובה. “ביצועינו נשענו על חשיפה מגוונת להזדמנויות בשווקים, טריטוריות, לקוחות וטכנולוגיות שונות, לרבות המעבר לטכנולוגיות ייצור Gate-All-Around, הצורך הגובר בפתרונות אריזה מתקדמים וביקוש יציב לטכנולוגיות שבבים בוגרות. חטיבת המטרולוגיה הכימית שלנו המשיכה להציג תוצאות מצויינות וחדרה למספר לקוחות HBM. בציפייה למעבר לתהליכי הייצור הטכנולוגיים המתקדמים ביותר, אנו חווים עליה בדרישת השוק לטכנולוגיות החדשות שלנו מסוג אליפסון ומטריון, הנמצאות בתהליכי בחינה בקרב מגוון לקוחות.”

תחזית לרבעון השני של שנת 2024

הנהלת החברה סיפקה תחזית לרבעון השני של 2024, שיסתיים ב-30 ביוני 2024.

על בסיס ההערכות הנוכחיות, ההנהלה צופה:

• הכנסות בטווח של 144-152 מיליון דולר

• רווח למניה בדילול מלא על בסיס GAAP בטווח של 1.21- 1.07 דולר

• רווח למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP בטווח של 1.27-1.42 דולר

תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2024

ההכנסות ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו ב-141.8  מיליון דולר, עליה של 6% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2023, ועליה של 7% בהשוואה לרבעון הראשון של 2023.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2024 עמד על 59%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 55% ברבעון הרביעי של 2023, ו-58% ברבעון הראשון של 2023.

הוצאות תפעוליות ברבעון הראשון של 2024 הסתכמו ב-46 מיליון דולר, בהשוואה ל-40.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2023, ו -41.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-36.9 מיליון דולר, או 1.15 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2024. זאת בהשוואה לרווח נקי של 38.1 מיליון דולר, או 1.20 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2023, ול- 34.6 מיליון דולר או 1.10 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2023.

על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב- 44.6 מיליון דולר, או 1.39 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של שנת 2024. זאת בהשוואה לרווח נקי של 43.6 מיליון דולר או 1.36 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2023, ושל 39.1 מיליון דולר, או 1.23 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2023.

המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב יתחדש עם פתיחת המסחר בבורסת הנאסד”ק.

Micro Control Banner
עוד >
CEVA rebrand
Hailo company team 2024 Credit - Hailo
Mixel Banner

GOLD PARTNERS