נובה מדווחת על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2023 המלאה

נובה דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2023 המלאה שהסתיימה בתאריך ה- 31.12.2023.

עיקרי הדברים לרבעון הרביעי של 2023

  • הכנסות רבעוניות בסך 134.2 מיליון דולר, עלייה של 4% מרבעון לרבעון, מעל לטווח העליון של התחזית שעמד על 132 מליון דולר.
  • שיא ברווח הנקי על בסיס GAAP בסך 38.1 מיליון דולר או 1.20 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 13% מרבעון לרבעון ומעל לטווח העליון של התחזית שעמד על 1.11 דולר.
  • שיא ברווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 43.6 מיליון דולר או 1.28 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 10% מרבעון לרבעון, ומעל לטווח העליון של התחזית שעמד על 1.31 דולר.
  • המשך חדירת הפתרונות למדידות כימיות ולמדידות חומרים לשווקי ה-Fronted וה-Backend.
  • הרחבת האימוץ של פתרונות המדידה האופטיים בקרב יצרני זכרונות DRAM ברוחב פס גבוה (High Bandwith Memory).

עיקרי הדברים לשנת 2023 המלאה

  • הכנסה שנתית בגובה 517.9 מיליון דולר.
  • רווח נקי על בסיס GAAP בסך 136.3 מיליון דולר, או 4.28 דולר למניה בדילול מלא.
  • רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 155.9 מיליון דולר, או 4.86 דולר למניה בדילול מלא.
  • ביסוס מובילות השוק של נובה בתחום מדידות החומרים.
  • מספר זכיות בעסקאות למכירת פלטפורמת הפריזם ליצרני זכרונות, מעבדים ויישומי Hybrid Bonding.

הערות ההנהלה:

“נובה הפגינה ביצועים חזקים ברבעון הרביעי, תוך שהיא עוקפת את הטווח העליון של תחזית החברה להכנסות ורווח, ומסיימת את השנה בצורה טובה מהצפוי”, אמר גבי ויסמן, נשיא ומנכ”ל החברה. “החשיפה המגוונת שלנו על פני טריטוריות ושווקים שונים אפשרה לנו להגיע לשיא נוסף בביצועים של חטיבות השירות ופתרונות המדידה הכימית. נובה ממוצבת היטב להאצת החדירה לתחום ה-Hybrid Bonding וליהנות מהמעבר לטכנולוגיית ייצור Gate-All-Around באמצעות מיצובה החזק בתחום המעבדים המתקדמים.   בהסתכלות קדימה, אנו מזהים אינדיקציות חיוביות לרוחב מנועי הצמיחה שלנו, שצפויים לנתב את   נובה למסלול צמיחה ב-2024”.

תחזית לרבעון הראשון של שנת 2024

הנהלת החברה סיפקה תחזית לרבעון הראשון של 2024, שיסתיים ב-31 למרץ 2024.

על בסיס ההערכות הנוכחיות, ההנהלה צופה:

• הכנסות בטווח של 134-140 מיליון דולר

• רווח למניה בדילול מלא על בסיס GAAP בטווח של 1.00- 1.12 דולר

• רווח למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP בטווח של 1.21-1.33 דולר

תוצאות כספיות לרבעון הרביעי של 2023

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו ב-134.2 מיליון דולר, עליה של 4% בהשוואה לרבעון השלישי של 2023, וירידה של 11% בהשוואה לרבעון הרביעי של 2022.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2023 עמד על 55%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 57% ברבעון השלישי של 2023, ובהשוואה לשיעור רווח גולמי של 54% ברבעון הרביעי של 2022.

הוצאות תפעוליות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו ב-40.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-38.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023, ובהשוואה ל-45.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2022.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-38.1 מיליון דולר, או 1.20 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של 2023. זאת בהשוואה לרווח נקי של 33.7 מיליון דולר, או 1.06 דולר למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2023, ול- 36.1 או 1.15 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2022.

על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב- 43.6 מיליון דולר, או 1.36 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון הרביעי של שנת 2023. זאת בהשוואה לרווח נקי של 39.4 מיליון דולר או 1.23 דולר למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2023, ושל 40.8 מיליון דולר, או 1.28 דולר למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של 2022.

תוצאות כספיות לשנת 2023 המלאה

ההכנסות לשנת 2023 הסתכמו ב-517.9 מיליון דולר, ירידה של 9% בהשוואה להכנסות של 570.7 מיליון דולר בשנת 2022.

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2023 עמד על 57%, בהשוואה ל- 56% ב-2022

הוצאות תפעוליות בשנת 2023 הסתכמו ב- 160.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-.0167 מיליון דולר ב-2022

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 136.3 מיליון דולר, או 4.28 דולר למניה בדילול מלא בשנת 2023; זאת בהשוואה לרווח נקי של 140.2 מיליון דולר, או 4.43 דולר למניה בדילול מלא בשנת 2022.

על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 155.9 מיליון דולר או 4.86 דולר למניה בדילול מלא, בשנת 2023; זאת בהשוואה לרווח נקי של 161.5 מיליון דולר או 5.07 דולר למניה בדילול מלא בשנת 2022.

Altair 2024 Future.Industry
עוד >
Ceva Cellular IoT ST
Cadence Logo
Rolling Wireless Autotalks collaboration. Credit - Autotalks
Mixel Banner

GOLD PARTNERS