נובה מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2023

נובה (ת”א: נובה; נאסד”ק: (NVMI דיווחה היום על תוצאות כספיות לרבעון השלישי של שנת 2023 ולתקופה שהסתיימה ב- 30.09.2023.

גבי ויסמן, נשיא ומנכ”ל החברה: “הצלחנו להציג תוצאות טובות יותר מהתחזיות הקודמות שלנו, על ידי מינוף הצמיחה בהיצע של מוצרי מדידת החומרים של החברה, כמו גם באמצעות הגידול באימוץ פתרונות המדידה האופטיים שלנו והחוזקה של עסקי השירות. אנו מסתכלים קדימה לעבר 2024 ומצפים שנובה תשוב למסלול של צמיחה וביצועים מעל השוק”.

נקודות עסקיות עיקריות:

  • הכנסות רבעוניות בסך 128.8 מיליון דולר, עלייה של 5% מרבעון לרבעון, ומעל לתחזית החברה.
  • רווח נקי על בסיס GAAP בסך 33.7 מיליון דולר או 1.05 דולר למניה בדילול מלא, עליה של 12% מרבעון לרבעון, ומעל לתחזית החברה.
  • רווח נקי על בסיס Non-GAAP בסך 39.4 מיליון דולר או 1.23 דולר למניה בדילול מלא, עלייה של 16% מרבעון לרבעון, ומעל לתחזית החברה שעמדה על 1.13 דולר.
  • אימוץ מתמשך של פתרונות מדידת חומרים וכימיה, כתוצאה מביקוש של יצרני שבבי זיכרון המעוניינים להרחיב את  קיבולת הייצור של שבבי זיכרונות DRAM וו High Bandwidth Memory.
  • חדירות חדשות של פתרונות מדידה אופטית כוללNova PRISM  ו-Nova FIT™.
  • צמיחה מתמשכת בהכנסות משירותים, עם גידול בשיעור חוזי השירות.

הערות ההנהלה:

“התוצאות של נובה ברבעון זה עלו על הרף הגבוה של תחזיות החברה בהכנסות וברווחיות, ובכוונתנו לשמור על רמת עסקים דומה גם ברבעון הבא, כך שהמחצית השנייה של 2023 תהיה חזקה יותר מהראשונה”, אמר גבי ויסמן, נשיא ומנכ”ל נובה. “הצלחנו להציג תוצאות טובות יותר מהתחזיות הקודמות שלנו, על ידי מינוף הצמיחה בהיצע של מוצרי מדידת החומרים של החברה, כמו גם באמצעות הגידול באימוץ פתרונות המדידה האופטיים שלנו והחוזקה של עסקי השירות. אנו מסתכלים קדימה לעבר 2024 ומצפים שנובה תשוב למסלול של צמיחה  וביצועים מעל השוק, לקראת מימוש התוכנית האסטרטגית ארוכת הטווח שלנו להגיע להכנסות שנתיות של מיליארד דולר”.

תחזית פיננסית לרבעון השלישי של 2023:

ההנהלה סיפקה תחזית לרבעון הרביעי של 2023, שיסתיים ב-31 בדצמבר 2023. על בסיס ההערכות הנוכחיות, ההנהלה צופה:

• הכנסות בטווח של 123-132 מיליון דולר

• רווח למניה בדילול מלא על בסיס GAAP בטווח של 0.96-1.11 דולר.

• רווח למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP בטווח של 1.16-1.31 דולר.

תוצאות כספיות לרבעון השלישי של 2023:

כל ההכנסות ברבעון השלישי של 2023 עמדו על 128.8 מיליון דולר, עלייה של 5% בהשוואה לרבעון השני של 2023, וירידה של 10% בהשוואה לרבעון השלישי של 2022.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2023 עמד על 56%, בהשוואה ל- 57% ברבעון השני של 2023, ובהשוואה ל- 56% ברבעון השלישי של 2022.

ההוצאות התפעוליות ברבעון השלישי של 2023 עמדו על 38.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-40.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2023, ובהשוואה ל-41.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2022.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 33.7 מיליון דולר, או 1.05 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של 2023. זאת בהשוואה לרווח נקי של 29.9 מיליון דולר, או 0.94 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2023, ולרווח נקי של 35.1 מיליון דולר, או 1.10 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של 2022.

על בסיס Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי של 39.4 מיליון דולר, או 1.23 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השלישי של שנת 2023. זאת בהשוואה לרווח נקי של 33.8  מיליון דולר, או 1.06 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2023, ולרווח נקי של 39.7 מיליון דולר, או 1.24 דולר למניה בדילול מלא ברבעון השלישי של 2022.

AMIQ Banner
עוד >
Tower logo
Ceva Bluetooth Alif
Avnet ASIC's leading team. Credit - Eyal Toueg
SmartDV Banner

GOLD PARTNERS